Adaleti basamak yapmak!


29 Ekim 2023
Okuma : 4.637

KANUNLARI İNSAN , ADALETİ ALLAH SAĞLAR!.

İnsanoğlu toplu yaşamaya başladığından bu yana kişilerin hak ve hukukunu koruyabilmek ve düzeni koruyabilmek amacıyla kanunlar tespit edip uygulamaya koymuşlardır.
Toplum geliştikçe, büyüdükçe kanunlar da günün şartlarına uygun hale getirildi. Hazırlanan kanunlar iyi niyet esasına göre hazırlanmış olsa da suiistimaller olmasın düşüncesiyle bir çok önlemleri de içermekte ise de insanoğlu, insanların huzuru ve kazancı için ortaya koyulan bu kanunların kaçış ve çıkış yollarını da zaman içinde bulmuşlardır.
Hırsızlığın, görevi kötüye kullanmanın, adam kayırmanın, zimmet, irtikâp suçlarının devleti zarara uğratmanın vs. suçların kanunda karşılığı belli olsa da ustalaşan evrak üzerinde açık vermeyen insanlar, delil olmadığı için kanunların elinden kurtuldukları da olmaktadır.
Ancak, insanoğlu adaletin huzurundan ne kadar kaçarsa kaçsın bir gün yaptıkları hesaba çekilecektir.
Suç cezasız kalmaz.
İyilikler de mükâfatsız olmaz. Fani olan insan, ölüp te Allan’ın huzuruna çıktığında yaptıkları için tek tek hesaba çekilecektir.
Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de Yüce Allah “bu konuda neden doğru yapmadınız, doğruyu söylemediniz” dediğinde “şundan korktum, bundan korktum” dediğinizde “ben de benim azabımdan korkmadınız mı?” buyurmuşlardır.
Özellikle insanları yönetmeye talip olanlar şunu akıllarından hiç çıkarmasın;
Kanunları insanlar, adaleti Allah sağlar, O’nun adaletinden kaçış olmaz.
Saygılarımla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir