Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliğin Başkanlığına Ersin Akdoğan Getirildi

1969 kez okundu 01 Nis 2015 (08:32)

Akdoğan, “Tarımsal Suyun Yönetimi artık bizde”


Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliğin Başkanlığına Ersin Akdoğan Getirildi

Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanlığına getirilen Ersin Akdoğan, “Bakanlığımızın Birlikler belirleme yetkisine istinaden 2015 yılında bölgenin ihtiyacı doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker’in izini ile kurularak, şahsıma Başkanlığına Bakan olurum verildi. Adana Sulama sahasında Mersin Bölgesi ayrılarak Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliğini kurduk. Bu kurulma işleminde bizlere yardımcı olan, devamlı destek olan Mersin Milletvekilimiz sayın Prof. Dr. Nebi Bozkurt’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 29. Bölge ünvanını alarak Adana sulama sahasından ayrılan Mersin, Türkiye genelinde başka ilin sulama sahasından ayrılan ikinci İl olma özelliğini taşımaktadır. Mersin Geneline hitap edeceğiz, Silifke olarak bu işin öncülüğünü yapmak ayrı bir gurur kaynağımız. Bu anlamda çalışmalarım devam edecek olup, su sorunlarını çözmeye çalışacağız.

Ülkemizin en geniş sulama sahası olan birliğidir. Toplam 135 Sulama Kooperatifi ve 25.000 bin çiftçi ailesi istihdam edilmektedir. Örgütlenmede modelci olup kırsal ve merkezde farkındalık yaratmıştır. Tarımda en önemli girdi olan Su’yun takipçiliğini yapıp, yeraltı suyu yatırım ve sulama projelerini desteklemektedir” dedi.

ÇALIŞMA KONULARI:

Çalışma konuları hakkında da bilgi verin Akdoğan, şunları söyledi:

a) Birlik, ortak kooperatiflerin amacına uygun yapılacak tesislerin programlanması, planlanması, projelendirilmesi, inşası, işletilmesi, bakım ve onarım gibi konularda rehberlik ve teknik yardım yapmak, bu maksatla ilgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği sağlamak.

b) Sulama kooperatifleri sahasında toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zaruri kıldığı hallerde, ilgili kuruluşların teknik yardımdan yararlanarak ilgili mevzuata göre arazi tevhidi (Toplulaştırma) çalışmaları konusunda yardımcı olmak,

c) Ortak kooperatiflerin ve birliğin amacı ile ilgili her çeşit makine, vasıta, alet, ekipman, yedek parça ve elektrik enerjisi, akaryakıt gibi ihtiyaç maddelerini daha elverişli şartlarla temin etmek,

d) Kuruluş amaç ve çalışma konuları ile ilgili gerekli tesisleri kurmak veya teşekküllere ortak olmak, taşınır ve taşınmaz mallar edinmek,

e) Kooperatif ortakları ile yönetici ve memurların yetiştirilmesi ve eğitimine yardımcı olmak, bu maksatla kurs, seminer ve konferanslar tertip etmek, yayınlarda bulunmak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

f) Ortak Kooperatiflerin hesap ve işlemlerini düzenli şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

g) Ortak kooperatifleri denetlemek

h) Gerektiği hallerde ilgili banka ve teşekküllerden kredi almak, kefalet etmek ve bununla ilgili ipotek vermek,

ı) Çalışma konularıyla ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirketlere  iştirak etmek,

i) Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.

j) Birliğe bağlı kooperatif ortaklarının sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları yapmak, Her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek.

k)  Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak,

l) Ortakların sosyal, kültürel, ulaşım ve benzeri konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak, (Birliğe ortak kooperatiflerin ortaklarının birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları bu hizmetten yararlanır.)

m) Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.”


Haberi Facebook'ta Paylaş


Bu Haber'e ( Henüz yorum yapılmadı..)