Köşe: itibarlı olabilmek


27 Kasım 2022
Okuma : 169

Günümüzün SİYASET Sahnesinde İtibarlı Olabilmek..!
Çöpçüsünden BAŞBAKANIMIZA Kadar her insan itibarlıdır.

Osmanlı imparatorlarından Osman Gazi’nin hocası Şeyh Edibali nasihatlerinde 3 şeye üzülün demiş. Bunlar 1- Sağlıklı iken hasta olanlara, 2- Varlıklı iken fakir olanlara, 3- İtibarlı iken itibarını kaybedenlere. Şeyh Edibali dünü, bugünü ve yarını bu üç maddede çok iyi özetlemiştir. Sağlık ve varlık hususundaki iniş ve çıkışlar insanın kendi elinde olmayabilir. Ancak itibar kaybı insanın elinde olan işlerdir. Çöpçüsünden başbakanımıza kadar her insan itibarlıdır. Bu itibarı devam ettirmek için veya bu itibara leke düşürmek insanın davranışları ile ilgili ve kendi elinde olan işlerdir.
Günümüzün siyaset sahnesinde hasbelkader bir yere gelen insanlar çok itibarlı olduklarını, halkın kendisini çok sevdiğini sanırlar. Aslında günümüzde itibar anlayışı da değişmiştir. Günümüzün itibarını 2 sınıfa ayırabiliriz. 1, gerçekte insanın saygınlığını, karakterindeki düzgünlüğünün bir ölçüsüdür. 2.si ise yetkisinden dolayı gösterilen hürmettir. 1.si her zaman süreklilik ve değer addeder. 2.si ise kısa sürelidir. Yetki ve salahiyet elden gidince gerçek itibarın altında bir değere denk gelir.
Milletvekili ve teşkilat başkanı olmuş bazı insanlara şunu söylemek isteriz, sizler hasbelkader elde ettiğiniz yetki ve salahiyeti bu milletin istek ve temayülleri doğrultusunda kullanamadınız, bu halkın bugün unvanınız dan dolayı gösterdiği itibarı gerçek ve sürekli sanmayın. Bu itibar makama gösterilmiş bir saygıdır. Bu makamlar elinizden çıktığı anda göreceksiniz ki eskiden var olan gerçek itibarın da altında bir saygıya maruz kalacaksınız.
İtibar yani saygıyı korumak bir meziyettir. Saygının itibarın karşılığı da itibardır. Sen topluma ve toplumu meydana getiren şahıslara karşı saygı göstermezsen o insanlardan da saygı görmek mümkün olmaz. Herkes bana konumundan dolayı saygı göstersin felsefesine girersen toplumun genelini kaybedersin, o toplum seni itibarsızlığa mahkûm eder.
Siz siz olun topluma saygı gösterin, karşılığında da saygı göreceksiniz. Gerek saygı ve itibarı karşısındakine değil kendisine gösterir. Çünkü itibarın saygının geri dönüşümü de saygı ve itibardır.
(Sadık yüksel)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir